معرفی مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان به جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای کارشناسی، پشتیبانی علمی - پژوهشی و مشاوره برای لوایح شهرداری و طرح‌های شورا تشکیل شده است.

این مرکز به عنوان حلقه واسط ما بین مدیریت شهری و جامعه نخبگان تلاش خواهد کرد فاصله آنها را متناسب با وظایف شوراهای اسلامی به بهترین شکل کاهش دهد. 

رئيس این مركز براي مدت 2 سال از بين اعضاي شوراي اسلامي شهر که داراي مدارج علمی دانشگاهی و تجربه كافي باشند، توسط اعضای شورای شهر انتخاب میشود.