رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان کتاب "استانبول، خاطرات و شهر" را الگویی برای انتشار روایت‌هایی از اصفهان در جهانشهرها دانست. 
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در اصفهان ۲۵ درصد جمعیت شهر در بافت فرسوده ساکن هستند که این بافت فرسوده ۱۲ درصد از ۱۵ منطقه و ۹۹ محله را شامل می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرداری اصفهان»  گفت: براساس این طرح، امتیازات و تسهیلاتی برای خانواده‌های کارکنان مدیریت شهری که سه فرزند و بیشتر دارند قائل می‌شویم که پاداش و کمک هزینه تأمین مسکن از جمله آن‌هاست. 
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: زاینده‌رود با اصفهان و تمدن این شهر عجین شده است، جاری نبودن آن مرگ تدریجی برای تاریخ و دنیا خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهروندان عدد ۲۱۷-۳۰-۳۰ را به خاطر بسپارند، گفت: ۲۱۷ مصوبه، ۳۰ دستگاه و ۳۰ هزار میلیارد تومان سه عدد کلیدی است که در سفر ریاست جمهوری به اصفهان به ثبت رسید و باید آن را تا تحقق کامل، به ذهن بسپاریم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به افزایش تحرک مدیریت شهری در حوزه دانش بنیان گفت: شهرداری در حمایت از حوزه دانش‌بنیان فراتر از تکالیف قانونی عمل می‌کند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از گسترش خدمات کارت منزلت در شهر اصفهان خبر داد و گفت: براساس این طرح، خدماتی در حوزه حمل و نقل شامل اتوبوس و مترو در اختیار استفاده کنندگان از این طرح قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص سخنان معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مطالبه اصلی مردم اصفهان برای آب، توضیحاتی را ارائه داد.
شورای اسلامی شهر اصفهان در چهل و ششمین جلسه علنی خود بیانیه ای در خصوص سفر اخیر رئیس‌جمهور به اصفهان و نگرانی‌های موجود در خصوص زاینده‌رود منتشر کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با توجه به تاکیدات حوزه خانواده در دستور کار قرار گرفت. براین اساس با اصلاحات و کار کارشناسی که روی این طرح انجام شد در ۱۲ بند به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه باید کاری کنیم حیات به سرمایه‌های تاریخی ما برگردد، گفت: اگر منطقه‌ای مانند جلفا موفق بوده به خاطر این است که زندگی آنجا جریان دارد، بنابراین با خدمات دهی و امکانات ویژه به بافت تاریخی حضور مردم در این مناطق را حفظ کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طلایی‌ترین فرصت تبلیغات شهری را در اختیار بلندگوهای مبلغ مهاجرت قرار داده ایم و متأسفانه این ظرفیت درآمدی برای سازمان فرهنگی شده و باید بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد.

صفحه‌ها