• 1399-01-26 15:26
  • کد محتوا:1551
بررسی لوایح اصلاح و متمم بودجه 98 شهرداری اصفهان

رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر لوایح اصلاح و متمم بودجه 98 شهرداری اصفهان در جلسات کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر اصفهان در حال بررسی است.

به کزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، فتح الله معین در حاشیه سیزدهمین جلسه کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اظهار کرد: در حال حاضر بررسی لوایح مربوط به اصلاح و متمم بودجه سال 98 شهرداری در کمیسیون های شورای اسلامی شهر اصفهان آغاز شد.

وی ادامه داد: این دو لایحه که پیش از تصویب بودجه سال 99 به شورای اسلامی شهر اصفهان تقدیم گردیده بود، در کلیه کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: لوایح مذکور شامل افزایش های ایجاد شده در برخی از ردیف های درآمدی پیش بینی شده در بودجه 98 و تغییرات ضروری در ردیف های هزینه بودجه است.

وی اضافه کرد: بخشی از این تغییرات به جهت تغییر در نرخ حامل های انرژی، نرخ مصالح ساختمانی به ویژه آهن آلات، افزایش هزینه تملکات شهرداری و افزایش هزینه های حمل و نقل و مزایای شغلی کارکنان شهرداری بوده است.

معین در پایان تاکید کرد: با توجه به هماهنگی های قبلی با شورای شهر این لوایح در زمان تدوین با اصلاحیه هایی به تصویب کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان رسید تا در جلسه علنی آینده شورای شهر به همراه اصلاحات به عمل آمده توسط سایر کمیسیون ها مورد بررسی قرار بگیرد.