• 1400-09-13 09:18
  • کد محتوا:53529
بازدید کمیسیون هوشمند سازی و حمل و نقل شهری شورای اسلامي شهر از ستاد مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی

اعضای کمیسیون هوشمند سازی و حمل و نقل شهری شورای اسلامي شهر از ستاد مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان بازدید کردند

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، در این بازدید روند فعالیت‌های شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفت. 

بحث وجود ظرفیت‌ها و کمبودها در شرکت واحد اتوبوسرانی، بررسی نقاط ضعف و قوت در این بخش و نیز هوشمندسازی حمل و نقل شهری از مهمترین موضوعات مطرح شده در این بازدید بود. 

همچنین بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارها جهت برون رفت از این مشکلات از مهمترین مواردی بود که مورد تاکید اعضای کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای اسلامي شهر اصفهان از شرکت واحد اتوبوسرانی قرار گرفت. 

انتهای پیام/