• 1401-02-10 10:47
  • کد محتوا:54808

واژه «احسان» مورد تأکید همیشگی دین مبین اسلام بوده و مشتrات ریشه آن یعنی ح س ن جمعا در قالب 1940 کلمه و 28 شکل گوناگون در قرآن ذکر شده‌اند. راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید: «احسان چیزی برتر از عدالت است زیرا عدالت این است که انسان آنچه بر عهده اوست بدهد و آنچه متعلق به او است بگیرد. ولی احسان این است که انسان بیش از آنچه وظیفه او است انجام دهد و کمتر ازآنچه حق او است بگیرد». احسان و نیکوکاری در گفتار، عمل و اندیشه نسبت به نزدیکان و دیگران به پاداش خیر منتهی می‌شود، چرا که نیکی جز نتیجه نیکو در پی نخواهد داشت.

هم‌اکنون مراکز خیریه متعددی در سطح شهر اصفهان مشغول به فعالیت هستند. برخی از این مراکز ممکن است بنا به دلایلی همچون کاهش کمک‌های مردمی به صورت نیمه‌فعال در‌آمده یا توانایی انجام کار‌های اساسی و متناسب با اهداف و مأموریت‌های تعریف‌شده را به لحاظ مالی، نیروی‌انسانی و ساختار تشکیلاتی نداشته باشند. از سوی دیگر گاهی در خدمات ارائه‌شده توسط این مراکز موازی‌کاری‌هایی مشاهده می‌شود، در حالی که لازم است خدمت‌رسانی مطلوب توسط خیریه‌ها کلیه گروه‌های نیازمند را تحت پوشش قرار دهد و نیازهای واقعی و اساسی آنان را تأمین نماید.

هدف از تأسیس خانه خیّرین ایجاد هماهنگی، ساماندهی و تجمیع کمک‌های خیّرین و شهروندان در راستای حمایت از افرادی است که نیازمند کمک‌های مادی و معنوی هستند. همچنین این خانه می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش هدف‌مندی، انسجام و تسهیل فعالیت‌های خیریه باشد و با شناخت جامعه هدف، روند خدمت‌رسانی به آن‌ها را متناسب با نوع و شدت نیاز‌ها به شیوه‌ای رضایت‌بخش فراهم آورد.